Marketing Guidelines
 ดาวน์โหลด PDF   รูปแบบที่เหมาะกับเครื่องพิมพ์
 

แนวทางการตลาด

ถึงแม้ท่านจะเป็น “สมาชิก Cosway” สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงคือ ท่านเป็นส่วนหนึ่งของระบบของทางบริษัท การไม่สร้างความเสียหายต่อความสัมพันธ์ต่างๆ หรือชื่อเสียงของทางบริษัทด้วยการตลาด หรือการโฆษณาอย่างไม่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การกระทำที่ต้องห้ามมีชี้แจงอยู่ใน นโยบายการโฆษณาและการสแปม ในกรณีที่ยังไม่ได้อ่าน กรุณาอ่านให้ครบถ้วน การเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการกระทำที่ได้รับการอนุญาตและไม่ได้รับการอนุญาตทางการตลาดธุรกิจ Cosway ของท่านเป็นสิ่งจำเป็น ประเด็นสำคัญมีดังนี้:

1.

การเป็นตัวแทน – ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อ eCosway, Cosway, eCos2 หรือ Berjaya Company รวมถึงข้อตกลงและเครื่องหมายการค้า หรือคำที่สร้างมาจากคำเหล่านี้ในลักษณะใดก็ตามที่ไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากทางบริษัท
ซึ่งหมายความว่าถ้าหากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทางบริษัท ท่านไม่สามารถลงทะเบียนชื่อเว็บไซต์ ชื่ออีเมล บล็อกหรือไมโครบล็อก ชื่อประจำตัวในสื่อโซเชี่ยล/ชื่อผู้ใช้ ชื่อเพจหรือกลุ่มผ่านสื่อเช่น Friendster, Facebook, Twitter, Youtube ฯลฯ โดยที่มีคำ eCosway, Cosway, eCos2, Berjaya, Mutual Marketing รวมถึงข้อตกลงและเครื่องหมายการค้า หรือคำที่สร้างมาจากคำเหล่านี้ รวมถึงการไม่สามารถอ้างอิงชื่อที่กล่าวมาบนเว็บไซต์ กลุ่ม ฟอรั่ม บล็อก ไมโครบล็อก สื่อโซเชี่ยล ฯลฯ ที่ได้ตั้งขึ้นเอง

2.

 

สแปม -
ท่านไม่สามารถนำบริษัทไปเกี่ยวข้องกับการสแปม(แบบที่ไม่ได้ขอ) กล่าวคือ ท่านไม่สามารถส่งอีเมล แฟกซ์ หรือใช้ระบบข้อความทันทีแก่บุคคลใดก็ตาม รวมถึงการเขียนข้อความบนฟอรั่ม บล็อก ฯลฯ โดยมีคำว่า Cosway เว้นแต่ได้รับการอนุญาต(พร้อมมีหลักฐานยืนยัน)เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ จำเป็นต้องปฎิบัติตามกระบวนการ 2 ขั้นตอน ซึ่งในลำดับแรกคือการได้รับอนุญาตให้ส่งข้อมูลโดยไม่กล่าวถึงบริษัท ลำดับต่อมาหลังจากได้รับอนุญาต ท่านสามารถส่งรายละเอียดและข้อมูลที่ผ่านการอนุมัติของทางบริษัท

3.

โปรแกรมค้นหาต่างๆ -
ห้ามนำคำว่า eCosway หรือ Cosway เป็นคำค้นหา คำสำคัญ หรือซ่อนภายในหน้าเว็บของท่าน(แม้ไม่ปรากฎให้เห็น) กล่าวในอีกนัยคือท่านไม่สามารถตั้งให้หน้าเว็บของท่านเป็นผลของการค้นหากรณีมีคนใช้คำว่า Cosway ผ่านโปรแกรมค้นหา ถือเป็นนโยบายทั่วไปสำหรับบริษัทการตลาดแบบเครือข่ายเนื่องจากจะเกิดการเสียเปรียบแก่สมาชิกรายอื่นหากมีสมาชิก
ครองสื่อออน ไลน์เกี่ยวกับบริษัทอยู่เพียงผู้เดียว รวมถึงภัยและความเสียหายต่อชื่อเสียงบริษัทหากมีหน้าเว็บส่วนตัวปรากฎหลังใช้คำในการค้นหา

4.

 

รูปภาพ -
รูปส่วนมากบนเว็บไซต์ Cosway (ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ ecglobalstore ด้วย) มีการจดลิขสิทธิ์และจดทะเบียนจากบริษัทอื่น ท่านไม่สามารถนำมาใช้เป็นการส่วนตัวเนื่องจากเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

5.

การบันทึก -
ห้ามนำวิดีโอหรือการบันทึกเสียงที่บันทึกคำบรรยาย การฝึกอบรม หรือการสนทนาของทางบริษัทไปอัพโหลดบนเว็บไซต์ บล็อก กลุ่ม หรือเว็บไซต์สื่อเช่น Youtube, MySpace ฯลฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทางบริษัท

บริษัทจำเป็นต้องมีอำนาจในการควบคุมอย่างสิ้นเชิงถึงรูปแบบการนำเสนอบริษัทสู่สาธารณชน

สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจาก:

 • เป็นการปกป้องภาพลักษณ์ เครื่องหมายการค้า และความน่าเชื่อถือของบริษัท (จะเกิดอะไรขึ้นกับภาพลักษณ์บริษัทหากทุกคนได้รับอนุญาตให้สร้างตราสัญลักษณ์ คำโฆษณา หรือการขาย และอ้างสิทธิ์ตามใจชอบ)
 • เป็นการปกป้องบริษัทในเชิงกฎหมาย แม้มีรัฐบาลหลายประเทศ(รวมทั้งสหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ออสเตรเลียและแคนาดา)ที่ยินยอมและสามารถฟ้องร้องบุคคลที่ลวงผู้มุ่งหวัง แต่ผลสุดท้ายทางบริษัทจะเป็นผู้ที่เสียหายที่สุดในแง่กฎหมายหากสมาชิกอ้างผลกำไร ใช้ข้อกำหนดผิดกฎหมาย ให้รายละเอียดผิด ให้ข้อมูลเกินความเป็นจริงและให้สัญญาลวง มีกฎหมายหลายข้อที่เกี่ยวกับการโฆษณา ทางบริษัทไม่ได้คาดว่าสมาชิกจะทราบและปฎิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศทั้งหมด ดังนั้นทางบริษัทจึงจำเป็นต้องมีนโยบายกำกับสิ่งที่ปฎิบัติได้และปฎิบัติไม่ได้

ที่กล่าวมาไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถใช้ชื่อ Cosway ในการสร้างโอกาสของท่าน เพียงแต่หมายถึง ท่านสามารถใช้สื่อที่บริษัทออกแบบหรืออนุมัติเท่านั้น

นี่ถือเป็นนโยบายทั่วไปสำหรับบริษัทที่มีบุคคลทำงานโดยอิสระเป็นตัวแทนสู่สาธารณชน

ทางบริษัทจะมอบอุปกรณ์สื่อที่ผลิตขึ้นเองและได้ผ่านการอนุมัติล่วงหน้า ถ้าหากมีอุปกรณ์หรือถ้อยคำที่อยากใช้ หรืออยากดัดแปลงปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้รับจากทางบริษัท กรุณาส่งให้แก่ทางบริษัทเพื่อรับการอนุมัติก่อนนำไปใช้

การใช้อุปกรณ์สื่อ(โฆษณา ใบปลิว นามบัตร เว็บไซต์ อีเมล/จดหมายข่าว ฯลฯ)ที่มีชื่อบริษัทที่ใดก็ตามถือเป็นการละเมิดนโยบายและขั้นตอนบริษัท และนำปัญหาสู่ธุรกิจของท่าน

รูปภาพจากเว็บไซต์
รูปภาพที่เห็นอยู่บนเว็บไซต์ Cosway ทางบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของ เป็นภาพที่จดทะเบียนโดยบริษัทถ่ายภาพ ขอบเขตการอนุญาตใช้ไม่ได้รวมถึงสมาชิกรายบุคคล(เว้นแต่ในกรณีการใช้อุปกรณืสื่อที่ทางบริษัทเป็นผู้ผลิต) ถ้าหากนำรูปภาพจากทางเว็บไซต์ไปใช้ในเว็บไซต์หรืออีเมลส่วนตัว มีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกฟ้องร้องโดยบริษัทถ่ายภาพและถูกบังคับจ่ายค่าธรรมเนียมบวกค่าเสียหาย รูปภาพใดๆที่นำมาใช้ในสื่อตีพิมพ์หรือบนเว็บไซต์ต้องเป็นของท่านหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือ
ได้ใบอนุญาตจากบริษัทถ่ายภาพ กรณีชอบรูปใดรูปหนึ่งบนเว็บไซต์ของบริษัทและมีความประสงค์ที่จะจ่ายเจ้าของภาพเพื่อนำไปใช้ กรุณาติดต่อทางบริษัทเพื่อรับข้อมูลเจ้าของภาพนั้นๆ

บทความและเนื้อหาจากเว็บไซต์
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ Cosway ได้จดลิขสิทธิ์จากทางบริษัทหรือจากนักเขียนภายนอกบริษัท ท่านไม่สามารถนำถ้อยคำการเขียนจากเว็บไซต์ไปใช้ตามใจชอบ การใช้งานเว็บไซต์ต้องเป็นไปในลักษณะอย่างที่เว็บไซต์เป็น รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์/สิ่งอำนวยความสะดวก ในช่วงอบรม ถ้าหากมีความประสงค์ที่จะใช้และ/หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาใดๆจากเว็บไซต์ Cosway ท่านจะต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

ตราสัญลักษณ์ Cosway

ท่านไม่สามารถสร้างและใช้ตราสัญลักษณ์ Cosway ของท่านเอง ถึงแม้ท่านอาจคิดว่าตราสัญลักษณ์ของท่านนั้นดีกว่า ท่านไม่สามารถนำมาใช้ได้เนื่องจากจะเกิดความสับสนและความไม่ต่อเนื่องในตลาดข้างนอก นึกภาพว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเจ้าของสาขาแมคโดนัลด์ทุกรายสร้างตราสัญลักษณ์ของตนเอง

การอ้างรายได้และให้สัญญาเหล่าคนที่ไม่ตั้งใจ

Cosway ไม่ได้เป็นแผนแบบพีระมิด (รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่)กรุณาอย่าทำให้กลายเป็นเช่นนั้นด้วยการอ้างข้อมูลเท็จ

ในบางครั้ง สมาชิกมีความกระตือรือร้นที่จะโน้มน้าวผู้คนโดยใช้คำพูดเช่น “รับประกันว่าท่านจะมีรายได้ $10,000 ต่อเดือน” หรือ “ดาวน์ไลน์ของท่านจะสร้างให้ท่าน” หรือ “ไม่จำเป็นต้องทำการขายอะไร” หรือว่า “ที่ท่านต้องทำมีแค่ซื้อสินค้าหนึ่งตัวต่อเดือน” แต่ความกระตือรือร้นเช่นนั้นจะทำให้ท่านและบริษัทเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ในหลายประเทศการอ้างเช่นนี้เป็นสิ่งที่”ทำไม่ได้” ทางกฎหมาย หากท่านมีความสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายในการใช้คำอ้างลักษณะนี้ สามารถเข้าเว็บไซต์ฝ่ายกฎหมายของทางบริษัทได้ ที่ http://www.mlmlaw.com. กล่าวสรุปคือ:

 • ท่านไม่ควรอ้างว่าบุคคลใดก็ตามสามารถสร้างเงินได้จำนวนหนึ่งด้วยโครงการของท่านหรือ “รับประกัน” บุคคลใดก็ตามว่าบุคคลนั้นจะมีรายได้ รายได้ของบริษัทที่ถูกกฎหมายนั้นขึ้นอยู่กับยอดการขายแก่ผู้บริโภคเสมอ ซึ่งแน่นอนว่าไม่สามารถรับประกันได้
 • หากท่านนำแผนภาพรายได้ภาพใดมาใช้หรือใช้ตัวเลขยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนของสมาชิกแต่ละราย ท่านจำเป็นต้องใส่ข้อความปฎิเสธความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ไว้ด้วยกันด้วย
 

 

นี่เป็นตัวอย่างสมมติที่แสดงองค์ประกอบและการดำเนินงานของ แผนรายได้ Cosway ไม่ได้เป็นตัวแทนรายได้ที่สมาชิก
Cosway สามารถสร้างหรือรับได้ และไม่ได้เป็นการรับประกันหรือแผนของรายได้หรือกำไรของท่าน การนำเสนอตัวอย่างหรือการรับประกันรายได้ที่ทำโดยบริษัทหรือสมาชิกถืออาจทำให้เข้า
ใจผิดเนื่องจากรายได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับยอดขายของเครือข่ายของท่าน รายได้จริงของท่านขึ้นอยู่กับว่าท่านได้สร้าเครือข่ายไว้แลทำยอดการขายไว้ได้มากน้อยเพียงใด

 • ท่านไม่ควรแสดงหลักฐานใบแจ้งยอดรายได้ หน้าสถานะภาพทางธุรกิจ หรือเอกสารธนาคารเพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านหรือสมาชิกรายอื่นสามารถสร้างรายได้จำนวนหนึ่งได้ (ถึงแม้เป็นความจริง) หน่วยงานรัฐบาลต่อต้านการกระทำอย่างนี้เนื่องจากสามารถลวงผู้คนให้เชื่อว่าใครก็สามารถหาเงินจำนวนนั้นๆ นอกจากท่านจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าคนส่วนใหญ่ในบริษัทของท่านมีรายได้เท่าจำนวนนั้นๆ ท่านไม่มีสิทธิ์กล่าวถึงในที่สาธารณะ
 • ท่านไม่ควรทำให้การเป็นสมาชิก Coswayดูเหมือนเป็นเพียงแค่ “การลงทุน” - ที่แต่ละคนต้องทำมีแค่สมัคร จ่ายเงินจำนวนหนึ่งและรอให้มีรายได้มาเอง Cosway เป็นบริษัทธุรกิจขายปลีกที่ถูกกฎหมายและมีระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ ระบบสนับสนุนและเทคโนโลยีทันสมัยทำให้หลายๆอย่างง่ายขึ้น แต่ท่านไม่ควรทำให้ดูเหมือนว่าไม่ต้องทำงานเลย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอ้าง “รายได้แบบรอรับ” รุนแรงและซับซ้อนมาก แน่นอนว่าธุรกิจที่แท้จริงต้องอาศัยความพยายาม ถ้ามีสถานการณ์อ้างว่าสามารถสร้างรายได้โดยที่ไม่ต้องลงแรง จะถือเป็นแผนลวงแบบพีระมิดหรือการรับประกันที่ผิดกฏหมายโดยหน่วยงานรัฐหลายๆแห่ง
 • ในหลายประเทศ บริษัทฯใดก็ตามที่กำหนดให้มีการซื้อจากสมาชิก จะถือว่าเป็นรูปแบบพีระมิดไปโดยอัตโนมัติ คอสเวย์ไม่มีการกำหนดการซื้อจากสมาชิกแต่อย่างใด ไม่เคยบอกผู้คนว่าพวกเขาต้องซื้อ 50 SVต่อเดือน 50 SVต่อเดือนเป็นข้อกำหนดความต้องการของสาขาส่วนตัว การขายสามารถมาจากการซื้อส่วนตัว

การส่งอีเมลไม่พึงประสงค์หรือการ “สแปม”
สมาชิกหลายรายได้มีความคิดว่าถ้าเป็นสมาชิกแล้วพวกเขาควรที่จะสามารถโฆษณาด้วยวิธีการใดก็ได้ แต่ควรคำนึงว่าธุรกิจของท่านเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่า การกระทำของท่านมีความเป็นไปได้ที่จะกระทบคนอีกหลายคน

ทางบริษัทถือนโยบายไม่ทนต่อการกระทำที่มีพิรุธหรือเป็นที่คัดค้านในการใช้การตลาดด้วยการสแปม(ส่งอีเมลไม่พึงประสงค์) การกระจายส่งแฟกซ์ การทิ้งข้อความจำนวนมากในกลุ่มข่าว ฟอรั่ม กระดานข่าว บล็อกและไมโครบล็อก เว็บไซต์สื่อออนไลน์เช่น Facebook เป็นต้น

นโยบายนี้สำคัญมากเนื่องจาก:

 • เป็นการปกป้องภาพลักษณ์บริษัท(ผู้คนไม่ชอบบริษัทที่ทำแบบนั้นและสังคมออนไลน์สื่อกันเร็วมาก
  ในการ“ต่อว่า”บริษัทใดก็ตามที่ละเมิด “มารยาททางอินเตอร์เน็ต” (กฏกิตกามารยาทพฤติกรรมบนอินเตอร์เน็ตที่ยอมรับกันโดยทั่วไป) ความไว้วางใจของผู้บริโภค หรือความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค ไม่มีใครอยากให้บริษัทถูกมองว่าเป็น “ผู้ร้าย” หรือเป็น “บริษัทเจ้าเล่ห์”
 • เป็นการปกป้องบริษัทในเชิงกฎหมาย หลายรัฐ ประเทศ และเขตอำนาจศาลมีกฎหมายห้ามการโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะทางโทรศัพท์ เครื่องแฟกซ์ และอีเมล
 • เป็นการปกป้องสมาชิกทุกคนจากการเสียโอกาสโฆษณา Cosway ในทางที่ถูกกฎหมายและเป็นที่ยอมรับ(ดูคำอธิบายด้านล่าง)

การกระทำที่เป็นภัยสูงสุดที่ท่านทำได้คือการส่งอีเมลไม่พึงประสงค์ให้แก่ “รายชื่อ” บุคคลที่ไม่ได้ตกลงรับ

เป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่เพิ่งหัดใช้อินเตอร์เน็ต(และคนที่ไม่ได้รับอีเมลสแปมเป็นสิบๆฉบับทุกวัน)
กับการคิดว่าการกระจายส่งอีเมลเป็นความคิดที่ดี พวกเขาเห็นถึงความเป็นไปได้ในการเข้าถึงคนนับพัน
(หรือไม่ก็นับล้าน)ด้วยเพียงแค่การกดปุ่ม และพวกเขาไม่เห็นถึงความเสียหาย

จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านต้องเข้าใจความร้ายแรงในประเด็นการ “สแปม” นี้ กรุณาอย่าได้เริ่มโปรโมทธุรกิจ Cosway ของท่านผ่านอินเตอร์เน็ตจนกว่าท่านจะเข้าใจว่าทำไมการสแปมไม่ใช่ความคิดที่ดี

การสแปมใช้ไม่ได้จริง ท่านอาจคิดว่าจะมีคนนับพันตอบรับกลับมา แต่มีเหตุผลหลายประการที่มันไม่ได้เป็นเรื่องจริง เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ของอีเมลที่ส่งไปแก่รายชื่อเหล่านั้นจะ
ไม่สามารถส่งได้เนื่องจากที่อยู่อีเมลนั้นไม่มีตัวตนหรือถูกปิดเพราะรับสแปมมากไป ชื่อส่วนใหญ่บนรายชื่อเหล่านั้นมาจากการ:

 • “รวบรวม” จากอินเตอร์เน็ต(จากคนไม่ได้อนุญาต)โดยการใช้ซอฟต์แวร์ “สปาย” ที่ดึงที่อยู่อีเมลจากฟอรั่ม โฆษณาย่อย เป็นต้น
 • สร้างสุ่มขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์(โดยการรวมชื่อที่ได้รับความนิยมและตัวอักษรเลขพร้อมกับอีเมลยอดนิยมเช่น
  Mary@yahoo.com, Mary1@yahoo.com, ABC123@yahoo.com เป็นต้น
 • ขโมยมาจากรายชื่ออื่น(ซึ่งหมายความว่าบุคคลที่อยู่บนรายชื่อนั้นโดนสแปมไปมากแล้ว)

ในทุกกรณีที่กล่าวมา อีเมลของท่านจะไม่ได้รับการ “ต้อนรับ” โดยผู้รับ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่จะกรองสิ่งที่ดูคล้ายสแปมออกและแม้จะส่งถึง คนส่วนใหญ่เบื่อหน่ายกับการถูกชักชวนและกลัวการโดนไวรัสเพราะฉะนั้นจึงลบอีเมลจากคนที่ไม่รู้จักก่อนอ่านด้วยซ้ำ

การสแปมทำให้คนอื่นเสียเงิน บางคนยังถือว่าเป็นการ “ขโมย”

แตกต่างจากการการส่งไปรษณีย์หรือการโฆษณาแบบปกติ ผู้ส่งอีเมลมีต้นทุนน้อยมาก แต่อาจทำให้ผู้รับเสียเวลาและเงิน ผู้คนที่เสียค่าบริการอินเตอร์เน็ตตามระยะเวลาหรือคนที่เปิดอีเมลขณะเดินทางจะอารมณ์เสียเวลาที่ “กล่องจดหมาย” พวกเขาเต็มไปด้วยอีเมลไม่พึงประสงค์ที่จะต้องดาว์นโหลดและคัดแยกก่อนที่จะได้อ่านอีเมลส่วนตัวและอีเมลธุระสำคัญ

สแปมยังทำให้ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเสียเงินในการส่ง การรับและการ “เด้งกลับ” ของอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ ดังนั้นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเอาจริงเอาจังในการบล็อกและแม้กระทั่งลงโทษบรรดา “นักสแปม”

การสแปมสามารถสร้างความเดือดร้อนให้ท่านได้เป็นอย่างมาก

เวลาที่อีเมลไม่สามารถส่งได้ อีเมลนั้นจะ “เด้งกลับ” ไปหาเซิร์ฟเวอร์เดิม ทันทีที่ท่านส่งอีเมลจำนวนมาก ตัวเซิร์ฟเวอร์นั้นจะติดขัดเนื่องจากปริมาณอีเมลที่กำลังส่งออก และจะยิ่งติดขัดเมื่อเหล่าอีเมลที่ส่งเด้งกลับมา(ใช้เวลาไม่กี่วินาที) แม้รายชื่อของท่านมีในลิสต์เป็นล้านชื่อ แต่มีความเป็นไปได้น้อยที่จะส่งถึง 50,000 รายด้วยซ้ำก่อนที่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตจะปิดบัญชีของท่านและตั้งข้อหาโทษฐานละเมิดข้อตกลงกับพวกเขา

ท่านอาจคิดว่า “50,000 ก็ถือว่าเยอะอยู่นะ คุ้มที่ลองเสี่ยง” แต่อย่าลืมว่าทันทีที่บัญชีอีเมลของท่านปิดตัวลง ท่านจะไม่สามารถรับการตอบรับใดๆได้อยู่ดี จะถือว่าท่านโชคดีมากถ้าได้รับการตอบรับที่ดีจากคนเพียงแค่หยิบมือ และท่านมั่นใจได้เลยว่าจะมีคนนับร้อยหรือหลักพันโกรธท่านเป็นอย่างมาก(นี่ไม่ใช่วิธีเริ่มธุรกิจที่ดี) บุคคลที่เกลียดการถูกสแปม(และเชื่อเถอะว่ามีอยู่เยอะในรายชื่อท่าน) จะเริ่มรายงานท่านต่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของเขาเอง ต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องต่อต้านการสแปม เป็นต้น ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง(หรือไม่กี่วัน) ท่านจะพบกับปัญหาเป็นกอง นี่เป็นปัญหาที่จะยอมให้ท่านนำมาสู่ Cosway ไม่ได้

การตลาดผ่านอีเมลอาจดูเหมือน “ขุมสมบัติ” แต่แท้จริงแล้วมันเต็มไปด้วยกับดัก และท่านต้องมั่นใจว่าใช้อย่างถูกต้อง

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่มีคนส่งอีเมลสแปม:

1.

คนที่ได้รับอีเมลอารมณ์เสียเนื่องจากเกลียดการสแปม

2.

พวกเขาร้องเรียนแก่(พร้อมส่งสำเนาอีเมล)ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของเขาเอง ต่อมาผู้รับอีเมลหรือผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตส่งสำเนาอีเมลแก่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของผู้ส่งสแปมและให้แก่หน่วยงาน “ต่อต้าน”การสแปมซึ่งจะดำเนินการตามหาผู้รับผิดชอบทั้งหมดและทำทุกวิถีทางเพื่อลงโทษผู้ส่งสแปม

3.

การ “ลงโทษ”นั้นอาจรวมถึงการดำเนินคดีทางกฎหมาย การลบบัญชีอีเมลผู้ส่งและปิดโดเมนต่างๆที่ผู้ส่งเป็นเจ้าของโดยผู้ให้พื้นที่สร้างเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต(แม้โดเมนจะ
ไม่ได้อยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวกับที่ส่งอีเมล)

4.

สิ่งที่เลวร้ายที่สุดจะเกิด หน่วยงานต่อต้านการสแปมจะจัดผู้ที่ “อยู่เบื้องหลัง” ทุกฝ่ายขึ้น “บัญชีดำ” ถึงแม้ผู้ส่งสแปมจะใช้หัวเรื่องเท็จ ส่งอีเมลผ่านโดเมนที่ไม่น่าสงสัย และไม่ให้ที่อยู่จริงในการส่งกลับ(การกระทำทั้งหมดล้วนผิดกฎหมาย) การตามหาผู้ส่งอีเมลยังสามารถทำได้เนื่องจากผู้ส่งต้องให้ผู้มุ่งหวัง มีวิธีในการเริ่ม

5.

หน่วยงานที่ต่อต้านการสแปมมองว่าไม่ใช่เพียงแค่ผู้ส่งสแปมที่ผิดแต่รวมถึงบริษัทใดก็ตามที่ได้รับผลประโยชน์จากการชักชวน บริษัทที่ผลิตสินค้าหรือบริการที่เสนอจะถูกขึ้นบัญชีดำตามผู้ส่งอีเมล หน่วยงานที่ต่อต้านการสแปมมองว่าบริษัทมีอำนาจในการควบคุมผู้โปรโมท ถ้าบริษัทอนุญาตหรือไม่ห้ามการสแปมเพื่อโปรโมทสินค้าหรือบริการ ทางบริษัทจะถือว่ามีความผิด

การสแปมมีความเป็นไปได้ที่จะทำร้ายบริษัทและบรรดาสมาชิกคนอื่นๆเพราะผู้ให้บริการอีเมลรายใหญ่(Yahoo, Hotmail, Gmail, AOL, AT&T, MSN ฯลฯ) ต้องการที่จะปกป้องผู้ใช้บริการตนจากการรับอีเมลไม่พึงประสงค์ พวกเขาใช้ “ตัวแทนค้นหาอัจฉริยะ” (Intelligent search agents) เพื่อกรองอีเมลก่อนที่จะส่งไปยังผู้รับ ถ้าหากว่าสงสัยว่าอีเมลของท่านเป็นสแปม พวกเขาจะส่งไปยังหน่วยงานต้านการสแปมและนำขึ้นบัญชีดำ บัญชีดำเหล่านี้ใช้ร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการอีเมลรายใหญ่ด้วยกันและนำไปใช้เพื่อบล็อกอีเมลจากผู้ละเมิดกฎ

บริษัทใดๆเมื่อได้ขึ้น “บัญชีดำ” แล้ว เป็นไปได้ยากมากที่จะพ้นจากบัญชีดำอีกครั้ง

ผู้ส่งสแปมคนเดียวสามารถทำลายโอกาสของทุกคน ถ้าท่านส่งสแปมที่มีที่อยู่โดเมนของ Cosway
และอีเมลนั้นได้ถูกส่งไปยังหน่วยต่อต้านการสแปม หลังจากนั้นอีกไม่นานเหล่าผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตจะเด้งอีเมลทั้งหมดที่มีที่อยู่โดเมน Cosway

กล่าวคือถ้า Cosway ถูกขึ้นบัญชีดำ ต่อให้สมาชิกที่บริสุทธิ์พยายามส่งอีเมลปกติ(แก่เพื่อนและผู้มุ่งหวัง ซึ่งขอข้อมูลเพิ่มเติม) อีเมลนั้นอาจไม่ได้ถูกส่งเพียงเพราะมีที่อยู่เว็บไซต์ Cosway

ในสถานการณ์ดังกล่าวเราคงต้องดิ้นรนเพื่อหลุดออกจากบัญชีดำ ซึ่งทางบริษัทต้องพิสูจน์ว่าได้ขับไล่สมาชิกที่กระทำการสแปมออกทันที
การไม่รู้ไม่ใช่ข้ออ้าง ถ้าหากท่านได้สร้างปัญหาเหล่านี้ ทางเราไม่มีทางเลือกนอกจากยกเลิกความเป็นสมาชิกของท่านและให้รับผิดชอบความเสียหายทางการเงิน
ในการทำให้ธุรกิจต้องสะดุดหรือหยุดลง

เว็บไซต์ส่วนตัว
สมาชิกบางรายร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายที่ห้ามการเชื่อมต่อ(ลิ้งค์) Cosway จากเว็บไซต์ส่วนตัว พวกเขาอ้างว่าเว็บไซต์ของตนไม่ควรที่จะต้องปฎิบัติตามกฎบริษัท บางรายเถียงว่า ถ้ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งถูกสแปมเพื่อไปยังเว็บไซต์ส่วนตัวและทันทีที่กระทำการคลิ๊กลิ้งค์เชื่อมต่อเพื่อไปยัง Cosway ถือเป็นการ “อนุญาต” ให้นำเสนอ ดังนั้นทางบริษัทจะถูกกล่าวหาว่าส่งสแปมไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามหน่วยต่อต้านการสแปมไม่ได้คิดอย่างนั้น

จริงอยู่ที่เว็บไซต์ถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ดูแลเว็บไซต์ แต่ถ้าเว็บไซต์ส่วนตัวเชื่อมต่อไปยัง Cosway และได้ใช้การส่งเสริมด้วยการสแปมหรือกระจายข้อความไปยังฟอรั่มและกลุ่มต่างๆ ความเสี่ยงของทางบริษัทยังถือว่าสูง ดังนั้นทางบริษัทจึงมีสิทธิ์ที่จะห้ามลิ้งค์ลักษณะดังกล่าว

ถ้าเจ้าของเว็บไซต์ถูกจับได้ว่าส่งสแปม หน่วยงานต่อต้านการสแปมจะนำทั้งเว็บไซต์และเว็บไซต์อื่นๆที่ได้รับการสนับสนุนภาย
ในเว็บไซต์นั้นขึ้นบัญชีดำ แม้ผู้ส่งสแปมจะใช้เว็บไซต์หลายๆแหล่งคั่นกลางความเสี่ยงของบริษัทยังคงมีอยู่

ปัญหาไม่ได้มาจากคนที่เลือกคลิ๊กลิ้งค์ Cosway ด้วยตนเอง แต่มาจากคนที่ถูกสแปมผ่านอีเมลหรือผ่านการกระจายข้อความแม้ไม่เคยเข้าเว็บไซต์ส่วนตัว เมื่ออีเมล(ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์ส่วนตัวที่เชื่อมไปยัง Cosway อีกที) ถูกส่งไปยังหน่วยต่อต้านการสแปม พวกเขาสามารถตามมายัง Cosway อย่างง่ายดาย และเนื่องจากทางบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการสแปม มีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกขึ้นบัญชีดำพร้อมกับเว็บไซต์ส่วนตัว

วิธีที่ง่ายที่สุดในการหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้คือการไม่ส่งสแปม

นโยบายว่าด้วยการสแปมของเราไม่ได้กำหนดห้ามเชื่อม Coswayกับเว็บไซต์ส่วนตัวโดยสิ้นเชิง เพียงแต่ห้ามเชื่อม Cosway กับเว็บไซต์ส่วนตัวถ้าเว็บไซต์ส่วนตัวนั้นๆมีเนื้อหาที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจ
ากทางบริษัทหรือทางเว็บไซต์ได้รับการส่งเสริมในลักษณะใดก็ตามที่ละเมิดนโยบายว่าด้วยการสแปม ถ้าหากเนื้อหาเว็บไซต์ของท่านได้รับการอนุมัติจากทางบริษัทและไม่ได้รับการส่งเสริมที่ต้องคัดค้าน
ท่านสามารถใช้ลิ้งค์เชื่อมไปยัง Cosway ได้

มีหลากหลายวิธีในการส่งเสริมเว็บไซต์ส่วนตัวของท่านให้เป็นที่รู้จักโดยไม่ใช้การสแปม ถ้าท่านจะส่งอีเมลหรือนำเสนอด้านธุรกิจ ให้แน่ใจก่อนว่าท่าน “ได้รับอนุญาตที่จะเสนองานอย่างชัดเจน” ซึ่งหมายความว่า ผู้มุ่งหวังได้ขอให้ท่านพูดถึงสินค้าหรือธุรกิจของท่าน หรือให้อนุญาตท่านใช้ “การพูดชวนเชื่อหรือโฆษณา” กับพวกเขาผ่าน อีเมล ไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือแฟกซ์

กรณีเกิดการ “ร้องเรียนสแปม” ต่อท่าน ท่านจำเป็นต้องมี “หลักฐาน” ว่าท่านได้รับอนุญาตก่อนที่จะชักชวนบุคคลที่ร้องเรียนเกี่ยวกับท่าน ดังนั้นจึงสำคัญมากที่ท่านปฎิบัติตามข้อดังต่อไปนี้:

 • อย่าได้ส่งอีเมล แฟกซ์ โทรศัพท์ ฯลฯ ที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ(ถ้าไม่กระทำการส่ง ไม่มีใครสามารถสร้างหลักฐานว่าท่านได้กระทำเช่นนั้น ความเป็นสมาชิกและบัญชีอีเมลท่านจะไม่ถูกยกเลิกเพียงจากคำกล่าวหาลำพังด้วยวาจา ผู้ร้องเรียนต้องนำหลักฐานที่แสดงว่าท่านได้กระทำการสแปมพวกเขาเช่นสำเนาอีเมล แฟกซ์ หรือบันทึกการโทรศัพท์)
 • เก็บสำเนาการขอข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้รับเพื่อนำมาใช้ในเวลาจำเป็น ทำสำเนาสำรองหรือพิมพ์สำเนาไว้เผื่อเพื่อเป็นการรับรองว่าท่านมีการคุ้มครองจากการถูกกล่าวหาข้อหาสแปม
 • ถ้าท่านตั้งการตอบรับอัตโนมัติหรือสร้างระบบอีเมล “เลือกเข้าร่วม” (opt-in) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเก็บบันทึกที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าบุคคลใดก็ตามที่ท่านได้อีเมลหา
  ได้กระทำการพิมพ์มอบที่อยู่อีเมลของเขาให้ ถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุด ควรทำระบบ“เลือกเข้าร่วมสองชั้น” (double opt-in) เวลาที่มีคนสมัครหรือเขียนอะไรมา ทางระบบจะส่งอีเมลทันทีเพื่อยืนยันว่าการเข้าร่วมได้รับการอนุญาตจากเจ้าของที่อยู่อีเมลนั้น

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าท่านเสนอให้รับจดหมายข่าวใดก็ตาม ข้อความแรกของท่านควรมีเนื้อหาทำนองว่า:

 

 

ขอต้อนรับสู่(ชื่อจดหมายข่าว)
เมื่อสักครู่ ท่านหรือบุคคลอื่นได้แจ้งขอให้ที่อยู่อีเมลนี้ได้เข้าร่วมบัญชีรายชื่อรับ(ชื่อจดหมายข่าว)ทุกเดือน ทางเราใช้ระบบ“เลือกเข้าร่วมสองชั้น”เพื่อป้องกันไม่ให้ท่านสมัครโดยที่ท่านไม่ได้อนุญาต กรุณาคลิ๊กลิ้งค์ด้านล่างเพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นท่านที่สมัคร
เพียงคลิ๊กด้านล่างและฉบับแรกของท่านจะถูกส่งไป http ://www.ชื่อจดหมายข่าว/?รหัสยืนยันประเภทหนึ่ง
(หมายเหตุ: หากลิ้งค์ข้างบนใช้ไม่ได้ คัดลอกลิ้งค์และวางในหน้าเว็บเบราเซอร์)
ถ้าหากท่านไม่ประสงค์ที่จะรับ(ชื่อจดหมายข่าว) ไม่ต้องกระทำการใดๆ ท่านจะไม่ถูกเข้าไปรวมในรายชื่อ(เว้นแต่ท่านได้กระทำการคลิ๊กลิ้งค์) และท่านจะไม่ได้รับอีเมลจากทางเราอีกในอนาคต

หมายเหตุ: ผู้ให้บริการอีเมลและซอฟต์แวร์อีเมลต่างๆส่วนมากสามารถที่จะตั้งลิ้งค์ประเภทนี้ให้กับท่าน การมีระบบที่ไม่รับสมัครบุคคลใดก็ตามหากไม่กระทำการ “เลือกเข้าร่วม”สองครั้งเป็นทางป้องกันที่ดีที่สุดจากการถูกร้องเรียนการส่งสแปม

ถ้าท่านใช้การตอบรับอัตโนมัติเพื่อส่งข้อมูล อีเมลแรกของท่านควรแจ้งในทำนองต่อไปนี้: อีเมลนี้ถูกส่งมายังท่านเนื่องจากท่านได้แจ้งขอรับข้อมูล(ชื่อเว็บไซต์ที่ผู้มุ่งหวังพิมพ์ที่อยู่อีเมลหรือโฆษณาที่มีที่อยู่อีเมลที่ ผู้มุ่งหวังได้ส่งอีเมลแจ้งขอข้อมูล)

ถ้าหากท่านไม่ได้แจ้งขอข้อมูลนี้และได้รับอีเมลนี้จากความผิดพลาด ขออภัย ณ ที่นี้ และคลิ๊กด้านล่าง ท่านจะถูกถอดออกจากระบบและจะไม่ได้รับอีเมลจากทางเราอีกในอนาคต

หมายเหตุ: ระบบการตอบรับของท่านควรสามารถกระทำการลบที่อยู่อีเมลจากระบบเมื่อลิ้งค์ถูกคลิ๊ก อย่าส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่เคยถูกถอดออกเด็ดขาด

ระบบนี้ถือว่าเป็นระบบ“เลือกออก” มากกว่าและบางคนอาจไม่ใส่ใจที่จะอ่านอีเมลหรือกดลิ้งค์ “เลือกออก” ดังนั้นท่านยังสามารถถูกร้องเรียนในการสแปม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เก็บบันทึกการแจ้งขอในครั้งแรกจากทางผู้มุ่งหวัง

สิ่งที่ท่านสามารถทำได้เพื่อโปรโมทธุรกิจ COSWAY ของท่าน

1.

บอกเพื่อนๆและญาติๆของท่านเกี่ยวกับ Cosway ในการพบปะกันหรือผ่านโทรศัพท์

2.

ตั้งโฆษณา(ทั้งทางออนไลน์และทางออฟไลน์)ส่วนตัวทั่วไป(โดยไม่เอ่ยถึงหรือเชื่อมถึง Cosway) โดยใช้ที่อยู่อีเมล ที่อยู่เว็บไซต์ส่วนตัวของท่าน(ที่ไม่ได้เชื่อมกับ Cosway เว้นแต่ได้รับอนุญาต) หรือที่อยู่ระบบตอบรับอัตโนมัติ
     
3.   ส่งอีเมลทั่วไป(โดยไม่เอ่ยถึงหรือเชื่อมถึง Cosway) ให้เพื่อนและญาติเพื่อขออนุญาตส่งข้อมูลไปให้
     
4.   ตั้งเว็บไซต์ทั่วไป(โดยไม่เอ่ยถึงหรือเชื่อมถึง Cosway) ที่มีการถามผู้คนให้เลือกการรับการตอบอัตโนมัติหรืออีเมลท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม แล้วนำไปตั้งตามโปรแกรมค้นหาเว็บ
     
5.   เมื่อได้ใช้อีเมล เว็บไซต์ หรือการตอบรับอัตโนมัติเพื่อรับการอนุญาตอย่างชัดเจนที่จะเสนองาน ท่านสามารถส่งอีเมลที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ Cosway
     
6.   ใช้อุปกรณ์ สื่อ ฯลฯ ใดๆก็ได้เกี่ยวกับ Cosway ที่มีให้ตามวัตถุประสงค์หรือได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากทางบริษัท(แต่ไม่รวมการสแปมหรือการโฆษณาที่ไม่เหมาะสม)
     
7.   ใช้อุปกรณ์ สื่อ ฯลฯ ทั่วไปที่ไม่ได้ผ่านการอนุมัติจากทางบริษัท(โดยไม่อ้างถึงหรือเชื่อมถึง Cosway) ซึ่งนำสู่แนวทางและการขออนุญาตแนะนำโอกาสทางธุรกิจหรือสินค้า(ข้อพึงระวังแม้ในตอนนี้ท่านไม่ได้เอ่ยถึง Cosway แต่ถ้าการกระทำของท่านเป็นในฐานะตัวแทนบริษัท ขอให้แน่ใจว่าคำพูดของท่านซื่อตรง ถูกต้อง มีจรรยาบรรณและนำเสนอเป็นอย่างดี อย่าโฆษณา “แผนรวยภายในพริบตา” หรืออ้างผลรายได้)
     
8.   เริ่มพบปะผู้คน(ทั้งผ่านอินเตอร์เน็ตและทางอื่น) เวลาที่พวกเขาขอข้อมูลเพิ่ม ส่งพวกเขาไปยังเว็บไซต์ Cosway ของท่าน

ใช้กระบวนการ 2 ขั้นตอนทุกครั้ง

คิดในลักษณะการกำหนดกระบวนการ 2 ขั้นตอนทุกครั้ง .
ลำดับแรก รับการ “อนุญาตให้เสนองาน” จากผู้มุ่งหวัง
ต่อมา(เฉพาะหลังลำดับแรก) พูดคุยเกี่ยวกับ หรือเชื่อมไปยัง Cosway

การทำเช่นนี้บรรลุผล 2 ประการ: เป็นการป้องกันบริษัทจากการร้องเรียนการสแปมและเป็นการรับรองว่า Cosway ได้ถูกนำเสนอแก่ผู้มุ่งหวังในแง่ที่บริษัทเห็นชอบด้วย

ข้อยกเว้นสำหรับการใช้กฎ 2 ขั้นตอนได้แก่

 • แฟ้มลายเซ็น(sig files)
 • โฆษณาส่วนตัว

ไม่ว่ากรณีใดก็ตามห้ามใช้ชื่อ Cosway หรือที่อยู่เว็บไซต์ Cosway ของท่านในแฟ้มลายเซ็นหรือโฆษณาส่วนตัว

แต่ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ทั่วไปของท่านในแฟ้มลายเซ็นเพื่อให้คนสนใจและจึงนำพวกเขาสู่ Cosway

จรรยาบรรณการตลาดทั่วไป

ขอให้ซื่อตรง
Cosway “ทำเพื่ออยู่ระยะยาว” ไม่เหมือนบรรดาบริษัทที่ไม่ซื่อตรง พูดได้ทุกอย่างและหลังจากนั้นก็แค่เปลี่ยนที่อยู่ โดเมน นโยบาย ฯลฯ เมื่อผู้ดูแลมาตรวจดู ทางบริษัทได้เลือกเดินทางที่ถูกต้องทางกฎหมายและจรรยาบรรณ วิสัยทัศน์ของทางบริษัทมาจากการ“มองระยะยาว” มันจึงสำคัญมากที่สมาชิกปฎิบัติเป็นตัวแทนตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว ในการเป็นตัวแทนบริษัทกรุณาปฏิบัติตนให้ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา อย่าใช้การชักจูงคนในทางที่ผิดหรือให้คำสัญญาลวง ชื่อปลอม อำพรางหัวเรื่องหรือโดเมนปลอม ฯลฯ ในความพยายามที่จะทำการตลาดเพื่อบริษัทฯ

ขอให้กล่าว ปฎิบัติตามความเป็นจริงและตรงไปตรงมา
Cosway เป็นโอกาสในการเป็นสมาชิกที่ถูกกฎหมาย ลำพัง“ของจริง”นั้นน่าตื่นเต้นอยู่แล้ว กรุณาอย่าแต่งเติมข้อเท็จจริง

ขอให้เป็นส่วนหนึ่งของทีม (ทำงานร่วมกัน เพื่อความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปของทุกคน)
ถึงแม้สมาชิกหรือลูกค้าทุกรายสามารถมีผู้แนะนำ(Introducer) ได้เพียงคนเดียว บรรดาสมาชิกและลูกค้าที่มีความสุขล้วนมีค่าต่อบริษัทและส่งเสริมให้บริษัทมีชื่อเสียงที่ดี ขอให้เกื้อกูล ช่วยเหลือและเป็นมืออาชีพแก่สมาชิก ลูกค้า และผู้มุ่งหวังทุกคน

 • อย่าชักชวนสมาชิกที่อยู่ในเครือข่าย Cosway คนอื่น ท่านคงไม่อยากให้ใครทำแบบนั้นกับท่าน
 • อย่าพูดในแง่ลบถึงสมาชิกรายอื่นเพื่อทำให้ผู้มุ่งหวังเข้าเครือข่ายตัวเองแทน
 • ถ้ามีสมาชิกของเครือข่ายคนอื่นมาขอความช่วยเหลือ อย่าปฎิเสธเพียงเพราะเขาไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับท่าน แน่นอนว่าท่านไม่จำเป็นต้องรับคนที่อาจ “พลัดหลง”มา แต่การช่วยเท่าที่ทำได้ก็ไม่ได้ลำบากเหนือบ่ากว่าแรงแต่ประการใด