Privacy Policy
 ดาวน์โหลด PDF   รูปแบบที่เหมาะกับเครื่องพิมพ์
 

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

เราให้ความสำคัญแก่ธุรกิจและความเชื่อถือของท่านเสมอ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่านสำคัญอย่างยิ่งต่อเรา
หมวดนี้จะชี้แจงวิธีการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่าน เราทำอะไรบ้างกับข้อมูลของท่าน และวิธีการที่เราคุ้มครองข้อมูลของท่าน

การรักษาความปลอดภัย
ทุกครั้งที่ท่านซื้อสินค้าจากออนไลน์ชอปปิ้งมอลล์ของ Cosway ข้อมูลการจ่ายเงินของท่านจะได้รับการบันทึกเป็นรหัสและรักษาเป็นความลับ เราใช้เทคโนโลยี Secure Sockets Layer, SSL เพื่อการนี้และจะไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตไว้หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ข้อมูลจะถูกเปลี่ยนเป็นรหัส (แปลงเป็นรหัสเฉพาะที่ไม่มีใครอ่านได้ยกเว้นผู้ที่ได้รับการอนุญาต) ระหว่างการบันทึกบัตรและจะถูกทำลายไป ระบบ SSL จะยืนยันเลขประจำตัวเครื่องบริการและแจ้งเราว่าได้รับข้อมูลไว้แล้วอย่างปลอดภัย ระบบนี้เป็นระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ใช้กันมากที่สุด และมีการป้องกันการปลอมและการขโมยข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดก็ว่าได้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้นำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติการมาใช้ ซึ่งรับประกันว่าเครื่องบริการของเราจะเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นโดยยึดหลัก “เฉพาะผู้ที่จำเป็นเท่านั้น” อย่างเข้มงวด

ข้อมูลของสมาชิกคอสเวย์
ข้อมูลที่เราได้รับจากท่านเมื่อท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิก เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัท ข้อมูลของสมาชิกจะเก็บรักษาไว้สองแหล่ง แหล่งแรกจะเก็บข้อมูลในการติดต่อต่อไปนี้: ชื่อ รหัสประจำตัว ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล์ เราจะไม่ให้ แลกเปลี่ยน ให้เช่า หรือขายข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเป็นอันขาดเว้นเสียแต่โดนบังคับโดยพระราชกำหนดหรือการบังคับใช้กฎหมายหรือรัฐบาล บริษัทจะเปิดเผยเฉพาะรหัสประจำตัวสมาชิกและที่อยู่อีเมล์ที่บริษัทจัดให้ท่านเท่านั้น แก่สมาชิกที่สูงกว่าท่านเท่านั้น บริษัทไม่เคยเก็บรักษาข้อมูลบัตรเครดิตไว้หลังการซื้อสินค้าหรือหลังการลงทะเบียน

แหล่งที่สองจะเก็บข้อมูลความลับทางการเงินซึ่งจำเป็นต่อบริษัทในการจ่ายรายได้และอินเซนทีฟประจำเดือนให้แก่ท่าน ข้อมูลนี้จะมีรหัสผ่านเพิ่มอีกหนึ่งรหัส (นอกเหนือจากรหัสผ่านเบื้องต้นของสมาชิก) และเฉพาะท่านเท่านั้นที่จะเข้าถึงได้ เราจะไม่ให้ แลกเปลี่ยน ให้เช่า หรือขายข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเป็นอันขาดเว้นเสียแต่โดนบังคับโดยพระราชกำหนดหรือการบังคับใช้กฎหมายหรือรัฐบาล

ข้อความ/ข่าวสารส่งเสริมการขาย
บริษัทจะส่งข่าวสารส่งเสริมการขายไปยังผู้ซื้อเป็นครั้งคราว โดยทั่วไปจะเป็นสินค้าที่น่าสนใจที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษมาเสนอขายบนออนไลน์ชอปปิ้งมอลล์ของ Cosway เนื่องจากบริษัทไม่มีเจตนาจะส่งข่าวสารที่ไม่เป็นที่ต้องการ บริษัทจะส่งข่าวสารส่งเสริมการขายเหล่านี้ไปยังผู้ที่ร้องขอมาว่ายินดีรับเท่านั้น บริษัทจะไม่ให้เช่าหรือขายข่าวสารเช่นนั้นแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นท่านได้ร้องขอจะรับข่าวสารดังกล่าวมายังบริษัท หากท่านร้องขอจะรับข่าวสารดังกล่าวมายังบริษัท ท่านยินยอมที่จะให้เราแลกเปลี่ยน ให้ ขาย หรือให้เช่าชื่อและที่อยู่อีเมล์ของท่านแก่บุคคลที่สาม เมื่อท่านทำการซื้อครั้งแรก ท่านจะมีโอกาสตัดสินใจว่าท่านประสงค์จะรับข่าวสารส่งเสริมการขายของบริษัทหรือไม่ หากท่านไม่ได้ร้องขอมาเป็นการเฉพาะ เราจะไม่ส่งข่าวสารส่งเสริมการขายไปให้ท่าน หลังจากที่ท่านได้เลือกที่จะรับอีเมล์ข่าวสารส่งเสริมการขายแล้ว ต่อมาตัดสินใจที่จะหยุดรับ เพียงเลือก “เลิกรับ (unsubscribe)” จากรายการส่งอีเมล์ของผู้ซื้อโดยการปฏิบัติตามวิธีการที่ท้ายข่าวสาร เราก็จะตัดท่านออกจากรายชื่อไป

คุ้กกี้
ระบบการตลาดร่วมกันของบริษัทอาศัยการบอกต่อแบบปากต่อปากและการส่งต่อ เพื่อที่จะติดตามผู้แนะนำบุคคลเข้ามายัง Cosway และ/หรือ รายได้ของสมาชิกเมื่อมีการซื้อสินค้าเกิดขึ้น บริษัทจะใช้ “คุ้กกี้” “คุ้กกี้” คือข้อมูลชิ้นหนึ่งที่เก็บไว้ในฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านเข้ามาที่ชอปปิ้งมอลล์ออนไลน์ของ Cosway “คุ้กกี้”จะระบุว่าเป็นท่านและทำให้ซอฟแวร์“ตะกร้าสินค้า”ทำงานได้ถูกต้อง “คุ้กกี้”นี้จะไม่ลิงก์ไปยังข้อมูลอื่นใดในคอมพิวเตอร์ของท่านและไม่มีการแลกเปลี่ยนกับบุคคลที่สาม

การยกเว้น
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ บริษัทไม่มีเจตนาที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลที่สาม แต่ในกรณีซึ่งไม่บ่อยนักที่รัฐบาลหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีสาเหตุให้ต้องเปิดเผยข้อมูล
และเราจำเป็นต้องจัดให้ แน่นอนว่าเราต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ข้อมูลส่วนตัวในสถานการณ์พิเศษเมื่อจำเป็นต้องบังคับใช้ข้อสัญญาและเงื่อน
ไขหรือนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัท

ติดต่อเรา
หวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์และทำให้ท่านรู้สึกสบายใจในการทำธุรกิจกับบริษัท หากท่านมีคำถามอื่นใดอีก กรุณาอย่าได้ลังเลที่จะติดต่อเราตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้

บริษัท คอสเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
888/228 อาคารมหาทุน พลาซ่า ชั้น 2
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
แผนกสมาชิกสัมพันธ์ : โทร : 02-254 8801 ต่อ 111

อีเมล : customerservice@ecosway.co.th
วันและเวลาทำการ: จันทร์- ศุกร์ 9:00 – 18:00 น.