Returns Policy
 ดาวน์โหลด PDF   รูปแบบที่เหมาะกับเครื่องพิมพ์
 

นโยบายการคืนสินค้า การคืนเงิน และการเปลี่ยนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

การคืนเงินสำหรับสินค้าที่อยู่ในสภาพดี

หากสินค้าที่ท่านสั่งส่งถึงท่านในสภาพที่ดี แต่ท่านตัดสินใจที่จะคืนสินค้า ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าทั้งหมด บริษัทฯจะรับสินค้าคืนในกรณี :

  • แจ้งขอคืนภายใน 14 วันนับจากวันที่รับสินค้า (ตามที่ระบุโดยตัวแทนส่งสินค้าของบริษัทฯ)
  • สินค้ายัง ไม่ ถูกเปิด หรือ ใช้งาน (นำออกจากบรรจุภัณฑ์หรือกล่อง)
  • สินค้าอยู่ในสภาพดั้งเดิมที่สามารถจำหน่ายต่อได้ (ไม่เสียหาย ชิ้นส่วนครบถ้วน ฯลฯ)
  • หากมีของสมนาคุณฟรีไปพร้อมกับสินค้าหรือของที่ประกอบเป็นชุดของสินค้า ของทั้งหมดต้องนำส่งคืนพร้อมกันในสภาพดั้งเดิม (หากส่วนหนึ่งส่วนใดสูญหาย บริษัทฯจะหักเงินตามมูลค่าของส่วนที่หายในการคืนเงิน)

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าในกรณีดังนี้ :

  • สินค้าที่ซื้อในราคา Clearance
  • สินค้าที่อยู่ในรายการ “สินค้าที่ไม่สามารถคืนได้” ในเว็บไซด์

ค่าส่งสินค้า

ตามที่ระบุไว้ด้านบน บริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าทั้งหมดสำหรับการทดแทนสินค้าที่ไม่ถูกต้อง เสียหายหรือใช้งานไม่ได้ สำหรับการคืนสินค้าต่างๆที่นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯจะคืนเงินเฉพาะค่าสินค้าเท่านั้น บริษัทฯจะไม่คืนเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าที่ท่านจ่ายไป (ถ้ามี) และบริษัทฯจะไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายของคุณในการคืนสินค้านั้นๆมายังบริษัทฯ

ระยะเวลาการคืนสินค้า

บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล ถึงการขอเงินคืนของท่านเมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและดำเนินการคืนสินค้าเรียบร้อยแล้วบริษัทฯจะคืนเงินให้ท่านในแบบฟอร์มการจ่ายเงินแบบเดียวกับที่ท่านใช้ในการสั่งซื้อสินค้า การคืนเงินสำหรับการใช้บัตรเครดิต/เดบิต อาจใช้เวลา 3 ถึง 4 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ผู้ให้บริการบัตรดำเนินการคืนเงินให้กับบัญชีของท่าน)

การสั่งซื้อที่ไม่สามารถส่งสินค้าได้

การสั่งซื้อบางครั้งถูกส่งกลับมายังบริษัทฯ เนื่องจากไม่สามารถส่งสินค้าได้สำเร็จ (เนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้อง หรือเป็นกล่องรับจดหมาย หรือเป็นที่อยู่ของโรงแรม หรือการส่งถูกตีกลับโดยชื่อของผู้รับ) หากเกิดในกรณีดังกล่าว บริษัทฯจะพยายามติดต่อท่าน หากท่านให้ที่อยู่ใหม่ที่เปลี่ยนไป หรือปัญหาการส่งสินค้าได้รับการแก้ไข บริษัทฯจะส่งสินค้าไปให้ท่านอีกครั้ง หากสินค้าส่งไปไม่ถึงท่านหรือสินค้าไม่มีผู้รับบริษัทฯจะคืนเงินตามมูลค่าสินค้าให้ท่านเท่านั้น บริษัทฯจะไม่คืนเงินค่าส่งสินค้าหรือค่าดำเนินการที่ท่านได้จ่ายไว้กับบริษัทฯ (ถ้ามี) หากท่านต้องการให้บริษัทฯส่งสินค้าให้อีกครั้ง ท่านต้องเป็นผู้ชำระค่าส่งสินค้าในครั้งที่ 2 นี้เต็มจำนวน จะไม่มีการชดเชยใดๆเนื่องจากเป็นการจ่ายให้กับบริษัทฯที่ทำการส่งสินค้าในครั้งแรก

นโยบายการคืนและการเปลี่ยนสินค้าใหม่

1. โปรดส่งเรื่องโดยส่งอีเมลไปที่ customerservice@ecosway.co.th พร้อมให้ข้อมูลตามด้านล่างนี้:

  • หมายเลขสมาชิกคอสเวย์
  • หมายเลขใบสั่งซื้อ
  • สาเหตุในการคืนสินค้า
  • หมายเลขโทรศัพท์ที่บริษัทฯสามารถติดต่อท่านได้

2. พนักงานของบริษัทฯจะแนะนำท่านถึงขั้นตอนในการดำเนินการคืนสินค้าของท่านจนแล้วเสร็จ

3. เมื่อได้รับการอนุมัติ บริษัทฯ จะส่งหมายเลขการคืนสินค้า (Merchandise Return Number : MRN) ไปให้ท่านทางอีเมล ท่านจะสามารถดำเนินการคืนสินค้าในขั้นตอนถัดไป

4. กรุณาใช้กล่องบรรจุสินค้าและวัสดุที่เหมาะสมในการส่งสินค้าคืนบริษัทฯ

5. ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนก่อนการนำส่ง บริษัทฯจะชดใช้ค่าส่งสินค้าให้ท่านในกรณีที่ส่งสินค้าที่ไม่ถูกต้อง เสียหาย หรือใช้งานไม่ได้

กรุณาส่งคืนสินค้าไปที่

บริษัท คอสเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
888/228 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.02 254 8801-3 ต่อ 111

6. ท่านต้องเก็บเอกสารต่างๆของผู้ให้บริการในการส่งสินค้าคืนเพื่อเป็นหลักฐานในการคืนสินค้าและสำหรับการติดตาม

7. บริษัทฯจะรับสินค้าที่ส่งคืนเมื่อสินค้าเป็นไปตามข้อกำหนดและนโยบายของ “นโยบายการคืนสินค้า การคืนเงิน และการเปลี่ยนสินค้า” ทุกประการ